måndag, mars 15, 2010

Third Monday of looking for Sign of Spring.
. .. ice begins to melt away and there is sunshine, it's a good sign!


Tredje måndagen med att leta efter Vårtecken.
... isen börjar smälta bort och det är solsken, det är ju ett gott tecken!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar